Uitzending interview Radio 

Coach bij Vrije Vlinder CBVV

Een vervolg op de pelgrims reis "Op weg naar innerlijke heling".

Over de Opleiding: Coach bij Vrije Vlinder CBVV

4 maart 2021

Strandpalen spreken tot mijn verbeelding. Kijk naar de afbeeldingen hiernaast!

Op een dag liep ik weer aan het strand en zag ik die rijen gescheurde strandpalen staan. Scheefgezakt of nog rechtop, maar allemaal gehavend. De een had meer scheuren opgelopen dan de ander. De golven hadden ingebeukt op ieders leven. Niemand was vrij van scheuren. 

Maar ik zag dat ze er nog stonden. Geen enkele strandpaal was verdwenen in de watermassa. 

Ze stonden er nog! 

Zo is het ook met ieder mens:

Ik zag het opeens voor me.

Het leek net of God mij andere ogen gaf om op een andere manier naar de mensen om mij heen te kijken. 


De mensen hebben liefde nodig: begrip, medeleven, een schouderklop, een omarming, omdat ze de zware tijden in het leven doorstaan hebben en nu op zoek zijn. 


De 20 stappen helpen om vragen te beantwoorden die ieder op een moment in het leven soms heeft. Als er teveel op je bordje komt dan komen er soms delen in jezelf zichtbaar die weggestopte gevoelens naar buiten brengen. Die delen zitten vaak diep verborgen in jezelf. Maar in turbulente tijden gaan ze opspelen. De oorzaak is vaak een diepe pijn, een verleden met intimidatie of misbruik. De gevolgen zijn onzekerheid en lichamelijke klachten, verslaving, enz...


Wil je zelf een e coach worden?

Dan is het in de eerste plaats belangrijk om creatief te denken in de zin van flexibel zijn. Ieder mens is uniek en volgt op eigen manier het pad naar innerlijke heling. De leidraad is het 20 stappenplan en daarmee mag jij op een flexibele manier zeer betrokken en aangepast aan ieders unieke situatie op maat begeleiding gaan geven.

De bedoeling is dat je eerst zelf de 20 stappen doorloopt met een life- coaching gesprek na iedere genomen stap. Daarna volgt er een vervolg opleiding van 12 modules. (Tenminste 80 uren + creatieve uitwerking!)

Er zijn praktijkdagen tijdens de retraites. (48 uur)

Praktijkopdrachten met intervisie gesprekken. (30 uur}


Totaal tenminste 158 uur 


Tot slot krijg je een casus examen en vindt er een sollicitatiegesprek plaats waarna je wellicht uitgenodigd wordt om ingezet te worden 

als:

 

* e coach met behulp van de 20 stappen van Vrije Vlinder. 


* creatieve coach met persoonsafhankelijke creatieve insteek als bijvoorbeeld: Heling in dans;  Paarden coaching, Schilder coaching; Coaching met textielbewerking, Coaching in de natuur, Vocal coach, Muziek coach,  Voedingscoach enz.


* organiseren van of meehelpen met Harty Party’s in bijvoorbeeld ziekenhuizen of kinderopvang.Dit zijn de doelen die ik nastreef in de Vrije Vlinder coaching:

Mijn streven is in eerste plaats de basisveiligheid aan te bieden die velen zo gemist hebben in hun jeugd.

Vanuit die veiligheid probeer ik stap voor stap hun wereld te vergroten.


Mijn nieuwe cliënt/coachee is meestal iemand die veel emotionele beschadiging heeft opgelopen.

Vaak zijn er al stappen genomen maar er ligt meestal nog een lang coaching traject voor de cliënt/coachee om in die nieuwe veilige omgeving te gaan functioneren:

Want wat nu nog onveilig aanvoelt moet nog veranderen in een nieuw gevoel van veiligheid.

Ik probeer mijn cliënt/coachee stap voor stap te begeleiden om langzamerhand haar wereld uit te breiden in samenspraak en samenwerking met haarzelf.


Mijn doel is dat ze steeds sterker wordt in het nemen van beslissingen en dat ze een goede balans zal vinden in haar sociaal- emotionele ontwikkeling die voor haar ligt in haar toekomst! 


Ik hoop dat iedere nieuwe cliënt/coachee door mijn begeleidende rol vanuit Vrije Vlinder haar werkelijke oorspronkelijke persoonlijkheid in de Here Jezus Christus mag terugvinden en zodat ze zelfstandig zal worden en haar eigen weg zal kunnen gaan en daarin gelukkig mag worden!


De training van Vrije Vlinder: “Zelf coach worden”, is ontworpen door Mieke Maria Beiler.

Degene die getraind wil worden om zelf coach te worden bij Vrije Vlinder stemt in met de volgende voorwaarden:

Na het afronden van 32 modules, krijgt de persoon die de training heeft gevolgd een certificaat dat dient als bewijs dat die persoon gecertificeerd is om binnen Vrije Vlinder het coaching traject “20 stappen naar innerlijke heling” te gaan gebruiken voor begeleiding van eigen cliënten/coachees.


Mieke blijft eindverantwoordelijke en zal ook regelmatig evaluatiegesprekken inplannen met de gecertificeerde coach.


Het account van Vrije Vlinder personal coaching is strikt persoonlijk en mag alleen door die cliënt gebruikt worden waarvan de inlog gegevens bekend zijn bij de webmaster.


Een begeleider mag meekijken en hulp verlenen met inloggen. Dit geldt voor cliënten met een PGB die zelf nog niet in staat zijn om zelf te downloaden en/of de nieuwe stap te bestellen.


Niets van het coaching traject mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, internet of op welke wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van Mieke Beiler.


Kosten worden verzonden in een aparte factuur. (Er mag in overleg ook in delen betaald worden).


Kosten:

Bij aankoop van hele pakket van 32 modules:

Van €2571,25 voor €2329,25

Korting van € 242,-


€ 1500,00  voor 20 stappen. Normaal betaal je €1700,-

€ 425,00 voor 12 modules om zelf coach te worden bij Vrije Vlinder CBVV)

€ 1925,00 (subtotaal)

Btw €404,25 +

Totaal:

€2329,25


Betalen in 2 delen:

Deel 1: 20 stappen €1500,-

Deel 2: 12 modules € 829,25

Totaal: €2329,25


Betalen in 3 delen:

Deel 1: 12 stappen €1000,-

Deel 2: 8 stappen plus 12 modules €1000,-

Deel 3: Kosten casus examen €329,25

Totaal: €2329,25


Laat hier een bericht achter als je belangstelling hebt voor de 

Opleiding: CBVV Coach Bij Vrije Vlinder.


Hartelijke groet,

Mieke Maria Beiler

Wil je vriend worden van Vrije Vlinder?

VRIENDEN van Vrije Vlinder.

Wil je Vriend worden van Vrije Vlinder? Dan bouw je mee aan het fonds dat het financieel mogelijk maakt voor iedereen die coaching van Vrije Vlinder wil krijgen.

Bankrekeningnummer van het FONDS: NL81 INGB 0003 7553 72

t.n.v. M.J Beiler-Christiaanse

Met vermelding: Fonds Vrienden van Vrije Vlinder