Uitzending interview Radio 

Voel je jezelf een weeskind?

Ben je een weeskind?

Of heb jij jezelf weleens “wees” gevoeld en ben je soms weggevlucht omdat je je als weeskind gedroeg?

Dan mag je nu Thuiskomen! Gods Vader- en Moederhart is open voor jou. God ziet ons als eigen kinderen omdat wij allemaal als Zijn kinderen geadopteerd zijn.

Als je het gevoel hebt dat je een weeskind bent en nog denkt niet echt geaccepteerd te zijn, dan is het misschien een deel van jezelf dat het wel weet en voelt, maar met een ander deel van jezelf nog niet. Ik heb het in de 20 stappen naar innerlijke heling vaak over je grote “ik” en je kleine “ik”. Hopelijk wil je je innerlijke gewonde delen laten helen…Start vandaag dan met inloggen! Bedenk je eigen unieke wachtwoord! https://nl.coachingplan.net/

Mijn zoektocht naar WIE IK BEN

Toen ik 12 jaar was voelde ik mij sterk. Het "meiden-venijn" was begonnen in de klas en ik durfde toen nog op een groepje roddelaartjes af te stappen en hen te confronteren. En het roddelen stopte!

Daarna kwam ik in een identiteitscrisis terecht en zocht ik hopeloos naar mijzelf. Waar was die sterke Mieke gebleven?

De jaren die daarna volgden hebben mij weer bij mezelf gebracht toen ik de opleiding voor Kleuterleidster ging volgen.

Ik had gelukkige jaren voor de klas en genoot van alle creativiteit met de kleuters.

Maar na mijn identiteitscrisis kwam de scheur in mijn identiteit sterker zichtbaar. De scheur werd dieper en de wond werd steeds meer zichtbaar. Enerzijds die sterke Mieke en anderzijds die diepe onzekerheid. Hoe kon ik daarmee leven? Was dit wel te genezen?

Door omstandigheden kwam ik in een burn-out terecht en ik “vocht” terug door een nieuwe opleiding te gaan doen: Ik werd doventolk. Daar bloeide ik weer een beetje op en herpakte mezelf. Maar in de jaren daarna bleef ik vanbinnen erg onzeker.

Gelukkig heeft mijn huwelijk mij gered en als ik keer op keer weer in een burn-out terecht kwam nam mijn man mij mee op pelgrimsreis. Deze jaren hebben mij innerlijk geheeld. Ik ben nu vanbinnen geheeld en ben in balans gekomen met mijzelf. Ik doe mij niet meer sterker of zwakker voor dan ik ben. Ik heb diepe innerlijke heling ontvangen en dat heeft een duurzaam effect op mijn eigen leven en ook op dat van mijn omgeving!

Wat een verandering!

 Spelend leren is de allermooiste vorm van leren!Spelend leren is de allermooiste vorm van leren!


Iedere keer ontdek ik opnieuw, dat leer- en ontwikkelingsproblemen, heel veel invloed hebben op het emotioneel welzijn van het kind. Het een heeft dus met het ander te maken. Als een kind zich veilig en waardevol voelt, gaat het vanzelf ook beter presteren op school.

In het onderwijs wordt er vaak gekeken naar de prestaties van een kind, terwijl ieder kind iets speciaals heeft. Er is veel geduld, aandacht en liefde nodig om te ontdekken waar eventuele blokkades liggen in de ontwikkeling en welke handvatten een kind nodig heeft om een specifiek doel (afhankelijk van eigen persoonlijke vaardigheden) te bereiken.

Als een kind heel begaafd is kan het soms juist gaan onderpresteren als zijn/haar leeromgeving te onrustig is. Die onrust kan veroorzaakt worden door de groep of door te veel prikkels of te veel aangeboden stof of groepsactiviteiten. Een individuele benadering op maat is dan heel erg nodig!

Ieder kind heeft recht op de juiste leeromgeving en de leerstof die aansluit bij de belevingswereld. Het is ook goed om die belevingswereld te verbreden omdat het kind daar heel veel baat bij heeft. Andere kinderen hebben juist behoefte aan zo min mogelijk prikkels en werken het liefst in een strakke eenvoudige aangeboden structuur. Daarom is het creëren van goede sub groepjes erg belangrijk.


Doordat ik vele jaren samen met mijn man als reizend koppel door vele landen ben getrokken, ben ik erg flexibel en heb ik heel veel mensen ontmoet en ervaring opgedaan in veel verschillende scholen. Iedere ontmoeting was opnieuw een ontdekking dat iedereen eenzelfde ding gemeen heeft: Je kunt je gevoelens verstoppen of je kunt ze laten zien. Ik heb tijdens die reizen het personage HARTY ontworpen en wil daarmee laten zien dat openheid kan leiden tot bijzondere vriendschappen!

Op mijn website kun je ook zien dat mijn prentenboeken “De avonturen van Harty” deel 1 en 2 zijn uitgegeven! Mijn idee is om een serie prentenboeken te maken die handvatten aan ouders en opvoeders geven om met hun kind het gevoel “vanbinnen” bespreekbaar te maken!


Mijn coaching is erop gericht om kinderen zoveel mogelijk individueel te begeleiden vanuit een ontwikkelingsgerichte aanpak  waarbij we in een veilige situatie teruggaan naar ontstane blokkades. Ik maak makkelijk contact en dat maakt dat het kind zichzelf snel op zijn gemak voelt.

En omdat ik direct aansluit bij de eigen belevingswereld van het kind, wordt de cirkel van veiligheid al snel steeds groter en kunnen we makkelijk werken aan innerlijke heling!

We zoeken naar de oorzaak van de blokkades. Door basisveiligheid te bieden en inzicht te krijgen in eigen persoonlijkheid en ontwikkeling, wordt het kind verrijkt en daar ligt de start van innerlijk herstel en betere prestaties op school!Hide And Flee?

Hide and Flee

Wat doe  jij als je in een bedreigende situatie komt?

Het startte zodra ik even wakker werd...

Veel heb ik kunnen overwinnen en nu was er weer een nieuwe uitdaging in mijn leven waar ik geen raad mee wist.


Vannacht was het dan weer zover. Het was lang geleden dat ik dit had meegemaakt...Het piekeren over situaties waar ik nog geen oplossing voor gevonden heb.

Wat deed ik?

Bevriezen!

Ja dat deed ik in mijn gedachten.. Dat maakte mij somber.

Maar gelukkig schakelde ik snel over.

Dat is iets wat ik heb geleerd. 


Ja vanaf ik mij kan herinneren ben ik als kind een vechter geweest. Ik liep niet weg voor moeilijke situaties en dat oerinstinct wil ik terugpakken in mijzelf.

Ik ga dan alles bedenken wat er mis dreigde te gaan tijdens onze pelgrimsreizen die vanaf 1995 startten.

En al doende krijg ik de mooie ideeën weer binnen en gaan mijn gedachten de goede kant op.

Daarna stap ik uit bed en ga ik alles bedenken wat mij innerlijk weer sterk en weerbaar maakt!


Best of you


Ben jij...

een vechter of ga je jezelf verstoppen; 

Ben jij een vluchter of bevries je als in een bedreigende situatie terecht komt.


Probeer eens een situatie naar boven te halen in je herinnering waarin je  een vechter was.

Wist je dat veel mensen in het gewone leven liever volgzaam zijn of vluchten en verstoppen als er een moeilijke situatie zich voordoet? Maar dat er in  een noodsituatie een ander deel (de vechter) in hen opstaat dat hen tot een held maakt?!


Wat zou jij doen?

Mag het leven jou een uitdaging geven dat het beste in jou naar boven haalt en ook tot een held maakt?


Het ontbrekende puzzelstukje

Ouders kunnen heel erg verdrietig zijn als ze horen dat hun kind “niet normaal” is. Alle ouders willen het liefst alleen de positieve resultaten horen van hun kind. Het is zo jammer dat er in de maatschappij altijd een negatief stempel wordt gedrukt op een kind dat “anders” is. Het leven van zo’n kind wordt dan gezien als een puzzel waarvan een puzzelstukje ontbreekt.

Gelukkig wordt er veel over - weer samen naar school - gesproken. Een andere keer wordt een kind gebracht naar “speciaal onderwijs”. Dit alles kan de zorgen en het verdriet bij ouders niet wegnemen.

Hoe ziet God dat? Bij Hem is “speciaal” en “bijzonder” belangrijker dan intellectueel of geleerd zijn! Als je Gods licht laat schijnen door het ontstane gat van het ontbrekende puzzelstukje dan zie je dat alles anders! Je ontdekt dan opeens zulke waardevolle schatten die je niet kunt zien wanneer je alleen gericht bent op resultaat en productie. Deze verborgen schatten in het kind moet je willen zien!

In gebrokenheid is zoveel Goddelijke schoonheid te vinden!

Zoek daarnaar, schrijf deze op en benadruk die!

Dat zal jezelf, maar ook het kind gelukkiger maken!

Lucas 10:21

Wat geweldig dat U deze dingen hebt verborgen voor intellectuelen en geleerden. Maar U hebt ze bekend gemaakt aan kleine kinderen.

(Het Boek)

Afgelopen week maakte ik het mee:

Het meisje dat op school achterloopt, maakte een mooie paasknutsel en zei plotseling: ”Zullen we dit als cadeautje naar boven brengen?” Ze doelde op de bovenbuurvrouw die door een wonder zwanger is en haar hele leven nu aan het herinrichten is voor de babykamer. Dat zij niet gelovig is en getrouwd is met een man die van het geloof is afgedwaald en zich daarom innerlijk verzet tegen alles wat met geloof in de Here Jezus te maken heeft, wist zij niets. Temeer bijzonder dat God dit meisje kan bereiken met een innerlijke Stem, door haar knutselwerkje aan de zwangere buurvrouw te willen brengen.

Wij naar boven…We bellen aan en een verbaasde buurvrouw doet open en begint te stralen als ze ontdekt waarom we aan de deur staan. Ze kijkt vol verlangen naar het meisje die haar het cadeautje aanbiedt. Het meisje heeft totaal niet in de gaten hoe bijzonder deze actie is…dat deze aanstaande moeder waarschijnlijk dagelijks rondloopt met angsten of het dit keer wel zal gaan lukken om de baby te mogen houden…

Hoe dan ook, je ziet maar weer dat een kind met een zogenaamd ontbrekend puzzelstukje juist de grootste kans krijgt om Gods licht door haar heen te laten stralen!!!

De volgende dag kom ik de buurvrouw tegen en zegt ze terloops tegen mij: “Wat een lief meisje hè!”

Ja dat vind ik ook!

PASEN

Er ontkiemt iets NIEUWS!


Met de kiemkracht van wie jij werkelijk bent, mag je nu op een hele nieuwe manier tevoorschijn komen!

Je mag groeien en jezelf ontwikkelen in wie jij werkelijk BENT.

Het zal veel groter, mooier en rijker en vruchtbaarder zijn dan jij ooit hebt kunnen bedenken.


Dat is PASEN!!!!


Met deze uitdaging voor Pasen mag je opschrijven:


"Ik ben geen slaaf van mijn angsten, mijn lage zelfbeeld, mijn perfectionisme, mijn ziekte, oude vastgeroeste gedachtenpatronen.


Ik ben Gods geliefde kind!Accepteer  jezelf

Toen ik een tiener was hoorde ik een keer mijn moeder zeggen: “Ik wilde wel dat ik een gaatje in de grond kon maken en er in kon kruipen om er nooit meer uit te komen.’


Had zij een deel van zichzelf nooit geaccepteerd?


Op dat moment begreep ik daar niets van. Het leek erop dat ze gelukkig was en alles had wat ze nodig had…

Nu begrijp ik het wel, nadat ik haar ouder heb zien worden…


 In haar dementie zag ik haar worstelen met haar zelfbeeld! Dat stukje van haarzelf had ze nooit laten zien tijdens haar 

“normale” leven. 

Onbegrijpelijk voor mensen die haar gekend hebben, denk ik.


Daarom heb ik besloten om mijzelf af te laten schillen als die appel en naar binnen te laten kijken door God en mensen. Ik wil vanbinnen diep gelukkig zijn en blijven.

Is dat mogelijk?

Ja, ik denk het wel.

Niet door jezelf te bewijzen, maar door jezelf te geven.

Je niet te verstoppen, maar jezelf te zaaien in het HART van God.


Durf je vandaag de uitdaging aan te gaan door op te schrijven:

“Ik ben geen slaaf van mijn negatieve zelfbeeld. Ik laat dat deel van mezelf los en zaai dat in de aarde.

 Ik ben geliefd door God en mensen en ik wil vruchtbaar zijn.” 


Bloedend vaderhart

“Dood is dood”, zeggen de niet-gelovigen.


Totdat…

er iets gebeurt dat hun leven schokt.

Dan komt de tijd van bezinning.

Waarom heb je nooit geloofd?

Zijn het de mensen die jou pijn hebben aangedaan?

Komt het door je opvoeding?

Is het omdat je een dikke muur rondom je hart hebt gebouwd?


Wat de oorzaak ook is:

Meestal is het een of andere vorm van misbruik die in je leven geslopen is…

Want wees nou eens eerlijk:

Ieder klein kind gelooft toch?

En wat doe jij daarmee?

Hoe voed jij je kind op?

Weet jouw kind wat LIEFDE is? Laat je je kind voelen wat LIEFDE is?

Ieder kind is nog ontvankelijk voor Godsbesef.Later wordt ieder mens onverschilliger omdat er dingen gebeuren die het hart kouder en harder maakt.


Durf je vandaag op te schrijven:

“Ik ben geen slaaf van angst. Ik ga in gedachten terug naar mijn kindertijd. Toen was ik open en goedgelovig. Ik wil me graag een geliefd kind van God voelen.”

Challenge/Uitdaging

No longer slaves

Voel je nog "please" gedrag? Ben je nog een slaaf van iemand of iets? Word je nog steeds geïntimideerd of gemanipuleerd? 

Ben je nog een slaaf van je eigen angsten?

Dan daag ik je uit om vandaag op je spiegel of op een papier dag 1 te schrijven. Tegelijkertijd bekijk je de trailer van de film hiernaast: Miracle on the Mountain. 


Vandaag is het dag 1 

"Ik ben vandaag geen slaaf meer!!!"

Morgen schrijf je dag 2

Vandaag ben ik opnieuw geen slaaf meer van...(vul maar in)


En zo daag ik je uit om tot PASEN (4 april) iedere dag opnieuw op te schrijven dat je geen slaaf meer bent!

Dat kan iedere dag dezelfde tekst zijn...maar er kan ook steeds iets bijkomen!


JE BENT GEEN SLAAF maar een kind van Vader GOD. Hij is jouw hemelse PAPA en Zijn Zoon de Here Jezus heeft alle rommel voor jou opgeruimd!


 Miracle on the mountain

Er moet eerst iets in je sterven om op een nieuwe manier verder te kunnen leven.

Ben jij er ook klaar mee om...(vul maar in)

Dan wordt het tijd om dat op te geven...om als het ware na al je eigen pogingen...te sterven. Dat is volkomen overgave. Dan kan er iets nieuws in jou geboren worden. 

Dan ga je op een nieuwe manier leven.


Opnieuw geboren worden!

Kijk eens naar deze film;

Je geeft alles.

maar dat is niet genoeg.

Je ontvangt door te geven.

En je wordt tot nieuw leven geboren door te sterven...


Daarna komt de tijd om op te staan.

Nieuw LEVEN!!!

Dat is wat er voor jou klaar ligt!!!

De kracht van verbinding

Dat op dit moment de gelovige christenen zo'n slechte verbinding hebben met elkaar is een gebrek aan verbinding met zichzelf. Velen leven in angst en gaan in paniek om zich heen slaan zonder de rust te vinden die tot innerlijke heelheid leidt.

Heb jij al verbinding gemaakt met je kleine ik? Heb je vrede in je hart en gedachten? Ben je innerlijk geheeld? 

Want dan ben je pas in staat om op een gezonde manier verbinding te gaan maken met de ander.

Als je last hebt van afwijzing kom dat voort uit een diepgeworteld gevoel van angst voor jezelf. Je bent onzeker en je focus ligt op het aantal "likes" op Facebook en de goedkeuring van mensen. Maar de oorzaak van die onzekerheid ligt veel dieper. In jouzelf vindt er een worsteling plaats. Een innerlijk gesprek met jouw verschillende delen die discussies voeren of je het wel of niet fout hebt gezegd of gedaan. Als je hier last van hebt dan is het tijd om jouw innerlijke familie te laten helen. Je kleine ik heeft misschien onvoldoende aandacht gehad en is geïntimideerd en geblokkeerd geraakt. Of jouw tienerdeel is boos en opstandig vanbinnen en mag nu tijd nemen om innerlijk te helen. Als er rust komt in jezelf dan komt er ook rust in de relaties met anderen. En eenzaamheid verdwijnt en je zal je geliefd gaan voelen, door God en mensen!


Jij bent GOUD  waard!

Mijn grootste angst was dat ik in een doos zou moeten slapen....

We hadden besloten om onze banen en onze mooie huurwoning op te zeggen.

We stonden op punt van vertrek en zouden een pelgrimsreis gaan maken met bestemming "ONBEKEND". 

Antoine kreeg dit idee als een roeping van God. Ik ben daarin meegegaan en heb daarom met eigen ogen gezien en meegemaakt dat de Bijbel geen verzonnen boek is maar dat de God van Abraham echt bestaat en je leidt van de ene bestemming naar de andere bestemming. Reizend, zonder eigen huis, hebben we nooit in een doos hoeven te slapen maar werden altijd welkom geheten door lieve vrienden die we onderweg leerden kennen.

We hebben ook nooit hoeven te zoeken naar voedsel...Nee we werden altijd verzorgd door onze God en VADER die altijd een Plan had. We konden de mooiste dingen doen op creatief gebied en leerden kinderen en volwassenen kennen die soms een traumatisch verleden hadden en zochten naar een uitweg voor hun problemen. Zo ontstond het coaching traject van 20 stappen.


Wij gaven alles op om dat innerlijke geluk te vinden en...we gingen voor goud omdat we wisten dat we GOUD waard zijn!


Weet je dat ook jij GOUD waard bent?

 Ga daarom nooit voor minder als je grote plannen en dromen hebt. Maak je dromen waar en kijk niet achterom. Soms moet je even dingen verwerken maar daarna, als je ziel en geest geheeld zijn, ligt er een prachtige toekomst voor je!


Zoek naar de parels in het stof. 

Er liggen er zoveel!


Geef je leven voor het allermooiste!Ik  zie goud in jou.

Waar ben je bang voor?

Ben je bang voor jezelf? Draag je een masker in je dagelijks leven? Wie zegt wie jij bent?

Dat weet jij alleen zelf toch?

Ik ben jaren geleden eens naar de Phantom of the Opera geweest met Antoine. Hij nam me mee en ik vond de voorstelling geweldig. Wat mij zo raakte was dat er achter het masker van het spook een hele gewonde man te zien was. 

Velen dragen nog een masker in dit leven en dat hebben ze opgezet om hun eigen gewondheid niet te laten zien aan de buitenwereld. Dat houden ze voor zichzelf. Liever een masker op dan te laten zien wie je werkelijk bent.

Toch?

Of verlang je ernaar om iemand die jij vertrouwt werkelijk te vertellen met welke gedachten jij rondloopt?

Durf je jezelf toe te vertrouwen aan mensen die ooit ook een masker droegen en die diepere heling hebben toegelaten en die nu samen met jou op zoek willen gaan naar wie jij werkelijk bent.

Die mensen weten namelijk dat er onder die gewondheid ook nog een mooie zelf zit. Een diep verborgen verlangen naar puur geluk en innerlijke vrede.

Ja en die persoon wil jij toch zeker worden?

WORD WIE JE WERKELIJK BENT.

Dat is mijn motto van Vrije Vlinder. 

Maak ruimte in je hart om verborgen zaad te laten ontkiemen.

Maak van je hart geen wildernis maar een mooie bloementuin!

Ben je er klaar voor om zo'n levensverandering te ondergaan?!

Ken je dit lied?


Ik zie goud in jou

Want ik zie God door jou

Ik zie goud

Je bent als zout

in jouw wereld...

(Gerald Troost)

https://www.youtube.com/watch?v=lTAeFfIv3Pc


Sprookjeswereld

Heb je ook zoveel zin in deze sprookjeswereld?

Het is zo heerlijk om even in deze wereld te lopen!!!

Vandaag is dit je kans. 

Speel, geniet, leef je uit!

Zo fijn om even jezelf uit te leven in de sneeuw en te genieten.

Dat geeft je weer nieuwe energie en frisse gedachten.

De wereld om je heen kan je gedachten terneer drukken maar een frisse neus halen in deze witte wereld veranderen je gedachten!

Jouw kracht!

Depressief, angstig, bang voor je eigen angst?

Iedereen heeft er wel eens last van.

Vooral in een verwarrende tijd zoals nu.

Je weet soms geen raad met je eigen gedachten en met al het nieuws dat je dagelijks overspoelt.

Hoe kun je leren omgaan met depressieve gedachten?

Ten eerste:

Weet dat er verborgen zaad in jou ligt. Dat is misschien nog nooit ontkiemd. Maar jouw kracht is om ruimte te geven aan dat zaad dat zijn kiemkracht nog niet verloren heeft!


Als er delen in jezelf nog nooit besproken en gezien zijn door de ander, dan mag je dat nu ruimte gaan geven. Laat eens zien aan een vertrouwd persoon wat er voor diepe gedachten en gevoelens in je leven. Dat is iets waar je jezelf misschien al jaren voor schaamt en wat je nog nooit aan iemand hebt durven vertellen. Dan is het misschien nu tijd om dat wel te gaan doen.

Je hebt namelijk een gebroken gevoel vanbinnen. Het voelt alsof je geestelijk verlamd bent. 


Ik heb daar ook mee rond gelopen. Het was alsof ik jarenlang op 1 been gelopen had en die andere had ontzien en beschermd. Mijn sterke been was overbelast geraakt en trok het niet meer...

Toen kwam er hulp.

Ik liet mijn verstopte angstige boze gevoelens zien aan vertrouwde mensen die wisten dat ik ook met verborgen zaad rondliep wat nog moest ontkiemen. Dat lag daar diep verborgen in mijzelf. Ik liet mij helpen.

En wat ben ik nu dankbaar dat ik dat zaad heb mogen laten ontkiemen en dat ik daar ruimte aan mocht geven en daarom ben ik op een hele nieuwe manier gaan bloeien. Bloemen die ik nog nooit in mijzelf ontdekt had maar waarvan het zaad al die jaren in mij verstopt had gezeten.

Hoe heerlijk als ook jij mag gaan ontdekken wie jij werkelijk bent en welke mogelijkheden er in jou zijn om te groeien en te ontwikkelen.

Wist je dat de depressieve gevoelens en de angsten dan vanzelf plaats gaan maken voor alle positieve gedachten en ontwikkelingen?!!!

Positieve gedachten

Het verborgen zaad in jou komt tot bloei als jij er open voor bent!

Mieke Maria Beiler

Interview met  Radio Omroep Zeeland over mijn werk als kindercoach.

Mieke: "Goedemorgen!"

Remco: "Jij bent kindercoach! Wat doe je dan?' 

Mieke: "Eigenlijk LUISTER ik naar het kind. Want ik kom zelf uit het onderwijs en ik heb gemerkt dat kinderen teveel "druk" krijgen door de maatschappij. Door de prestatiedruk op de scholen. En ja, sommige kinderen vliegen dan gewoon uit de bocht! Ze kunnen het niet meer trekken. Dus de kinderen die bij mij komen zijn ergens geblokkeerd en die willen graag "gehoord" worden, En ik geef ze gewoon een stem!

Remco: "Zullen we even een stap terug zetten? Want het begint erom waarom kinderen zo druk zijn en waardoor ze niet gehoord worden."

Mieke: "Ehm...in de opvoeding denk ik dat kinderen heel vaak blokkeren omdat ze op school zoveel MOETEN. Als ze dan thuiskomen, willen ze gewoon helemaal niks meer! Of ze gaan helemaal hun eigen gang...En ouders weten daar soms helemaal geen raad mee. Kijk: Een kind dat heel erg explosief is kan bijvoorbeeld de clown gaan spelen, of vreselijk boos worden, of juist heel erg stil worden en zich terugtrekken op de kamer...En daar zit iets achter! Als ouders daar de tijd voor nemen dan kunnen ze erachter komen. Maar heel vaak weten ouders er geen raad mee omdat...een kind spiegelt wat er in de ouder zelf zit! Dus vaak botst dat eerder dan dat er iets open komt."

Remco: "Hoe zorg jij er dan voor als kindercoach dat kinderen wel hun verhaal kunnen doen en dat ze wèl het verhaal kunnen hebben zodat er naar hen geluisterd wordt? En vervolgens gebeurt er natuurlijk iets met wat zij  zeggen tegen jou...! Hoe doe jij dat?"

Mieke: "Mijn insteek is altijd iets creatiefs. Ik zoek altijd naar iets wat in het kind zit. 

"Hou je van tekenen, schilderen, koekjes bakken?" 

Ik neem iets wat het kind leuk vindt. En daarnaast heb ik dan mijn eigen boekjes geschreven. Dat zijn 2 prentenboeken over HARTY. Dat gaat over het "binnen gevoel". Dat is voor ouders vaak lastig om naar buiten te krijgen en ik probeer dat naar buiten te krijgen door het boek voor te lezen. Dan vraag ik : "Hoe voel jij je van binnen?" Dat laat ik ze dan tekenen of schilderen, of we gaan een stuk wandelen langs de zee.."

Remco: "Maar jij helpt de kinderen, maar eigenlijk zou jij de ouders ook moeten helpen want als er bij hen niets verandert, verandert de hele situatie dan wel?"

Mieke: "Dat is helemaal waar. Maar weet je, als ze zien dat hun kind blij naar huis komt en iets vertelt wat er tijdens de coaching bij hen gebeurt, dan komt er ook vertrouwen tussen mij en de ouders, en dat gesprek is ook heel belangrijk! Dus eigenlijk is het gezinscoaching. Daar komt het wel op neer."

Remco: "Wat is nou de grootste valkuil (als ik het zo mag zeggen) in deze huidige tijd?"

Mieke: "Zelfs nu, tijdens de Lock down, er is zoveel wat prikkelt...en zoveel wat je kan afleiden van gewoon 

-Moeder en kind-

-Papa en kind-

Gewoon samen iets doen, luisteren, naast elkaar gaan zitten. Ik denk dat dat het ALLERBELANGRIJKSTE is. En dat is vaak het moeilijkste in deze tijd. Er is zoveel afleiding! Het beste is gewoon ALLES UITZETTEN.

Even terug naar hoe het vroeger was. Lekker bij de open haard gaan zitten en gewoon even helemaal NIKS.

Alleen maar: jij en ik!

Remco: "Mieke Beiler, we hebben weer iets om over na te denken! Dankjewel!"

Mieke: "Okay, graag gedaan!"


Een bijzondere Kerst

Gisteren keek ik naar het lied van Kinga voor haar kinderen. Ze zingt daar psalm 23 nieuwe stijl 

samen met haar kinderen.

Ik vroeg me af hoe het nu met haar kinderen zal gaan nu ze hun mama dagelijks moeten missen...

Tijdens de opname hadden de kinderen geen idee hoe alles zou aflopen en hoe hun leven eruit zou gaan zien na haar overlijden...


In Albert Heijn nam ik het magazine mee. 

Daar stond 

BIJZONDERE KERST op.

Ja het wordt inderdaad een hele bijzondere Kerst.

Gisteren kregen we de zoveelste zienswijze op de situatie rond het virus binnen. 

Ik vond deze wel leuk. Dolf de Voogd zegt: "Misschien gaan we weer een ijstijd in".


Dit vond ik op internet over de ijstijd, en vond ik wel leuk!


"De moderne mensen leefden als nomaden. Ze trokken achter grote kuddes

rendieren en paarden aan. Hun leven speelde zich af rondom het kamp waar ze een

paar weken of maanden woonden en dan weer verder trokken. In het kamp zorgden

ze voor de kinderen, ze kookten er, maakten er gereedschap en kleding. Ze

woonden bij de ingang van een grot of bouwden tenten van dierenhuiden.

De moderne mens bleef in leven door te jagen en te verzamelen. Zo maakten ze

wapens van vuursteen, gewei en bot, zoals messen, krabbers, harpoenen en

vishaakjes. Daarmee vingen ze vogels en vissen, maar ook mammoeten en

rendieren. Dat was stoer mannenwerk. Vrouwen en kinderen verzamelden zaden,

bessen, noten, bramen en knollen en ze raapten eieren.

Van dierenhuiden maakten ze ook kleding om warm te blijven; leer en bont naaiden

ze aan elkaar met knopen, veters en pezen. Ook versierden ze hun kleding met

schelpjes, tanden en kralen van ivoor.

Wij, moderne mensen, zijn vooral bijzonder, omdat wij er nog altijd zijn. Opvallend

is dat wij ons vrij snel aanpasten aan nieuwe leefomstandigheden. Ook wisselden

we onderling allerhande slimme trucs, ideeën en kennis uit zodat we makkelijker

konden overleven in de woeste wereld van de ijstijd." 

https://www.rmo.nl/wp-content/uploads/2018/10/Spreekbeurt_IJstijd.pdf


Ja wie zal het zeggen hoe het zal gaan? 

Voor de nabije toekomst zijn er veel voorspellingen gedaan en ook rijzen er vele vragen en zorgen.

 Maar op lange termijn zullen we gaan ontdekken hoe alles zich werkelijk zal ontwikkelen.


Begrijp jij het allemaal nog?


Wát en wie moet je nu geloven?


Er zijn zoveel verschillende meningen!


Daarom vind ik het veel belangrijker om je nu bezig te houden met de innerlijke mens. Hoe voel jij je in het dagelijks leven...? 


Ben je diep vanbinnen niet omver te krijgen en voel je een innerlijke vrede die niemand jou kan afpakken?


Wat doet al dat nieuws met je?

Krijg je vlucht neigingen of wil je jezelf liever verstoppen?


De angst die gezaaid is doet wat met je.

Je weet er een draai aan te geven of je omzeilt de situatie met een andere discussie of je verschuilt je achter je hobby of je werk...


Bij vluchtgedrag denk ik direct aan de dieperliggende oorzaak. Dat is depressie.

Ik heb contact met veel verschillende mensen en lees zoveel verhalen over mensen met minder weerstand. Zowel psychisch als lichamelijk.

Deze mensen worden het eerst getroffen.

A.s donderdag heb ik een voorbereidend interview met Omroep Zeeland voor een radio uitzending rond Kerst. Dat is naar aanleiding van een triest verhaal van hopeloze ouders die voor hun een depressieve zoon hier in Zeeland geen passende hulp konden krijgen en nu buiten Zeeland opgenomen gaat worden.

Er is veel te weinig passende hulp die recht naar het hart gaat. 

Symptomen worden bestreden en als de persoon niet mee wil werken wordt er snel gezegd dat het aan hem of haar zelf ligt.

Maar hoe moet het dan wel?


Er is veel te weinig passende hulp die recht naar het hart gaat. 

Als je zelf worstelt met een diepe depressie kun je bijna niet meer vluchten...Alles is immers 

"op slot".

Geen reisjes meer, niet gezellig winkelen of uit eten met de Kerst. Iedereen wordt terug gebracht bij zijn/haar

 ware ZELF.


En ja, daar zit je dan.

Als je het lege gat in jezelf niet meer kunt vullen met leuke dingen doen, dan heb je gelukkig nog internet waar je bij Bol.com een mooi boek kunt bestellen...

Je kunt ook fijn naar muziek gaan luisteren en de natuur intrekken.

Dat alles kan je weer levensenergie geven!

Maar de depressie diep vanbinnen kun je daarmee niet wegnemen. 

Dat blijft knagen als je er 

aandacht aan geeft.

Neem je even tijd tijd om 

aandacht te geven aan 

wie jij bent? 

Ik help dagelijks mensen die op zoek zijn naar zichzelf.

WORD WIE JE BENT.


Ken je de film

 "I am SAM":  https://www.youtube.com/watch?v=dAlYuokC9R0

Sam is vader van een schattig meisje die door de kinderbescherming voor de rechter moet verschijnen omdat er gedreigd wordt met het plaatsen van zijn dochtertje in een pleeggezin. Het meisje houdt zielsveel van haar vader maar voelt dat hij anders is...Hij is daar zo van in de war dat hij letterlijk een muur van dozen in zijn kamer bouwt en zichzelf daarachter verstopt.

Herken je dat?

Heb jij ook zo'n verstopplaats?

Een grot (een cave) een figuurlijke of fysieke plek waar niemand kan zien wie je echt bent?

Daar waar jij heel klein en heel angstig en heel eenzaam bent?


Zou ik daar even binnen mogen komen?


In Sam's geval trapte de advocate door de muur van dozen heen om Sam te bereiken. Ze deed dat niet met geweld maar met een grote dosis compassie.


Met Kerst ga ik jullie een KERSTVERHAAL vertellen!

Het is een heel bijzonder verhaal wat jullie te horen krijgen.

Het is niet zelf verzonnen maar

 ECHT GEBEURD!

Antoine (mijn man)  is de schrijver van het script!

Ben je al benieuwd?

Houdt dan deze website in de gaten met Kerst!

Dag! 

Tot snel!!!!
IK zal er zijn.

Een gat in mijn hart

Eenzaamheid.

Wat is dat eigenlijk?

Het is een algemeen gevoel van gemis. Er zit een gat in je hart. Zo voelt het tenminste...

Hoe kun je omringd zijn door mensen en toch diep vanbinnen een gevoel van eenzaamheid hebben?

Dat komt omdat er delen van jouzelf nog niet herkend en erkend zijn in jezelf.

Je hebt ergens een wond...een vaderwond of een moederwond. 

Je kunt hele goede ouders gehad hebben maar toch iets gemist hebben aan liefde. Je ouders waren immers geen volmaakte mensen.


Mensen praten dan makkelijk door te zeggen dat je jezelf mag omarmen. Ja dat is zo...maar als je dat nou niet kunt?

Wat …als je ten diepste jezelf afwijst?


Ik ken dat gevoel!

Ik had ook een gat in mijn hart...

Ik dreigde tussen wal en schip te geraken...

Als ik op dat moment niet naar Ellel Ministries was gegaan was ik waarschijnlijk depressief geworden.

Ik wilde leven!!!

Maar op dat moment...nu 5 jaren geleden...dacht ik dat niet God, maar de duivel gewonnen had. Er dreven teveel donkere wolken boven mijn hoofd.

Nu ben ik weer boven water en dat ging in een fractie van een seconde. Daar in de UK werd me even kort en krachtig verteld dat Jezus overwinnar is!!!

Het lag aan mij dat ik dat niet meer zag. Er waren nog niet genezen delen in mij waardoor ik me steeds afgewezen voelde...ik was daardoor niet weerbaar genoeg...En als je in een depressie terecht komt dan zak je naar beneden.

Nu weet ik mijn plaats!

Naast het kruis!

Dat wist ik al jaren!!!! Wat is er dan gebeurd?

Ik had al zovele jaren God gediend.

Maar in al die jaren had ik een deel van mezelf verstopt. Een niet genezen deel. En het is nog maar 5 jaar geleden dat ik in dat deel heling heb toegelaten!

Ben jij ook ergens vastgelopen?

En verlang je ernaar om transparant te zijn en je hart te delen?

Kijk dan eens op mijn website! Ik kan je een gratis adviesgesprek aanbieden als je dat wilt!


Gelukkig heb ik mijn gebrokenheid laten helen en nu ben ik een geheeld mens.

Ieder gemis is opgevuld met LIEFDE.

En iedere keer als er weer een scheurtje ontstaat in mijn hart,

 wordt het opnieuw opgevuld met de Goddelijke gouden lijm die op aarde niet te koop is!!!

In welke periode zit je nu?

In wat voor moment zit jij?

Zit je in een periode van hoop of hopeloosheid?

Ga je door een periode van blijdschap en geluk of word je geconfronteerd met ziekte en verlies?

The Byrds zingen:

To everything (turn, turn, turn)

There is a season (turn, turn, turn)

And a time to every purpose, under heaven

A time to be born, a time to die

A time to plant, a time to reap

A time to kill, a time to heal

A time to laugh, a time to weep

To everything (turn, turn, turn)

There is a season (turn, turn, turn)

And a time to every purpose, under heaven

A time to build up, a time to break down

A time to dance, a time to mourn

A time to cast away stones, a time to gather stones together

To everything (turn, turn, turn)

There is a season (turn, turn, turn)

And a time to every purpose, under heaven

A time of love, a time of hate

A time of war, a time of peace

A time you may…


Dit lied zingt Ilse de Lange heel mooi bij het beëindigen van het programma van "De wereld draait door". 


Het is eigenlijk een tekst dat zijn oorsprong heeft liggen in het Boek van Prediker uit de Bijbel: 

https /www.biblegateway.com/passage/?search rediker+3&version=HTB


Ga je door een seizoen van vrede of worstel je jezelf door een periode van haat in je leven?

Hoe ziet jouw toekomst eruit?

Niemand weet het.


We leven in onzekere tijden maar...ER IS HOOP!

Ik hoorde pas in een filmpje Kim Clement zeggen:


Darkness is Gods opportunity to SHINE!!!


Ik ben zelf meerdere keren door een periode van een burn-out gegaan en keer op keer heeft zo'n tijd van rust mij tot diepere inzichten gebracht.


We liepen vandaag door het bos in Oostkapelle en wat zagen we veel gezinnetjes lekker struinen met hun kinderen! Ja, er is immers niet veel anders te doen dan er op uit trekken met het gezin! Heerlijk om even jezelf te mogen zijn in de natuur...en je ziet daar NIEMAND met een mondkapje rondlopen. Even weer voelen dat je een normaal mens bent en gewoon mag lopen zoals je bent.


Ik schreef jaren geleden mijn Dagboek met 365 overdenkingen. Het was een manier om mezelf uit het geestelijke dal te schrijven waar ik me toen in bevond. Nu verstuur ik ieder weekend een overdenking uit mijn DAGBOEK per e mail naar mensen die daar belangstelling voor hebben.


Dit is dag 44.

Wat is dat mooi. In deze tijd van stress waarin iedereen onder druk wordt gezet, creëert de VADER een heel andere gedachte.

Hoop op de Here: Dat is de rust en de vrede die je mag leren ontvangen in alle zorg en drukte in en om je heen.

Met bezorgdheid en angst kom je geen stap verder. Met geloof en hoop wel! Dat opent een nieuwe deur. De deur van hoop. Deze deur gaat juist voor je open als je in een dal van uitputting zit. Ik vind het zo mooi dat Jezus dan afdaalt in die put, om jou eruit te trekken! Daarna mag je stil worden en luisteren naar Hem en je laten vullen met hemelse gedachten. Die gedachten gaan vér boven je menselijk verstand uit.

Als je die gedachten van hoop, vrede en geluk toelaat krijg jij je kracht weer terug. Er komt zelfs een dimensie bij! Je oude krachten zijn namelijk niet voldoende voor de nieuwe taken die op je wachten: Je krijgt nieuwe kracht, nieuwe hoop, nieuw geloof en een dieper inzicht!


Lees in je Bijbel:


Jesaja 40:30,31a

Jeugdigen zullen uitgeput raken en jonge mannen zullen het opgeven. Maar zij die hun hoop op de Here hebben gevestigd, zullen hun krachten weer terugkrijgen.

(Het Boek)

Terug naar de baarmoeder...kan dat?


Als je steeds in dezelfde cirkel rond draait en iedere keer weer jezelf tegen komt, dan is je innerlijke kind blijkbaar nog niet geheeld.

Ik ben erachter gekomen dat vrouwen die zwanger worden er steeds meer aan gaan doen om hun ongeboren kind te beschermen. Ze verminderen stress en gaan een rustiger leven leiden omdat het kindje in de baarmoeder alles voelt en beleeft. Het is niet alleen belangrijk om fysieke veiligheid te bieden, maar de ongeboren baby heeft ook emotionele veiligheid nodig.

Als je veel onrust hebt ervaren toen je nog niet geboren was, dan kun je daar je hele leven last van hebben.

Daarom zou het de allerbeste oplossing zijn om voor een periode terug te gaan naar de baarmoeder.

Dat is natuurlijk een wens die ogenschijnlijk niet haalbaar is.... Maar in geestelijk opzicht is het wel mogelijk!

Alles wat je gemist hebt en alle onrust en onveiligheid die je hebt ervaren toen je in de buik van je moeder zat, mag en kan herstellen!

Ik heb heel goed nieuws voor je als je worstelt met onveilige angstige en onrustige gevoelens.

In mijn coaching traject "Op weg naar innerlijke heling" neem ik je je mee in een proces die terug gaat naar de baarmoeder. Nu bedoel ik niet de baarmoeder van je biologische moeder maar de Baarmoeder van God. Daar kom je werkelijk tot rust en daar word je opnieuw gevormd tot wie je werkelijk bent totdat er een nieuwe geboorte plaatsvindt!

Velen zoeken naar heling van hun inner kind.

Er zijn ook veel mensen die juist luisteren naar hun innerlijke kind. Dat kan heel teleurstellend zijn als je keer op keer dezelfde wond oploopt.

Bijvoorbeeld.

Je wordt iedere keer opnieuw gepest met iets wat jou een trigger bezorgt.

De raad die dan je krijgt is:

"Je moet sterker worden"

of

"Ach joh, trek het je niet aan"

of

"Daar moet je boven staan"

of

"Luister eens naar een andere stem in jezelf."

Als al die goed bedoelde raadgevingen niet meer helpen en je hebt zelfs geprobeerd om de fluistering van de Heilige Geest te horen en te volgen, en je loopt steeds weer stuk op diezelfde blokkade in jezelf, dan wil ik je graag helpen.

We gaan samen die blokkade wegnemen.

Hoe heerlijk is dat!

Je mag eindelijk gaan doen wat jouw hart zo graag verlangt.

Je mag worden wie je werkelijk BENT.

Kijk even op mijn pagina Services bij Coaching voor volwassenen!

Wil je een vrije vlinder worden?

Je wilt een Vrije Vlinder worden...

maar omdat je kleine "ik" niet volgroeid is, heeft jouw "ik" nooit de kans gehad om rustig op te groeien. Je grote "ik" is overbelast geraakt. Daardoor ben je niet geworden wie je in werkelijkheid bent.

Herken je dit bij jezelf?

Constante veroordeling naar jezelf?

Doorlopend kritiek geven op je medemens....

Angst voor straf?

Bang voor iemands oordeel?

Ik wel!

Jarenlang heb ik rondgelopen met angst voor kritiek. Maar zelf was ik ook best heel kritisch.

Vreemd dat je zelf doet waar je bang voor bent!

Hoe komt dat toch?

Je zet je stekels op als iemand je de waarheid vertelt en je kruipt in je harnas als iemand te dichtbij komt. Zelfs als het iemand is die alleen maar liefde komt geven….

Ik heb in mijn tijd van innerlijke heling een kostbare ontdekking gedaan. Vroeger dacht ik dat God een oordelende God was die altijd vertelde wat ik fout had gedaan.....En nu zie ik dat zo helemaal anders!!!! In mijn coaching traject: Op weg naar innerlijke heling, ga je stap voor stap heling ontvangen voor al je gebroken delen in jezelf...Er is geen veroordeling over je gedrag...ik doe niet aan gedragsverandering, maar ik help je om werkelijk "jezelf" te worden...WIE JIJ ECHT BENT!!!!!

0